ชีวิตปฐมภูมิ

                    เกิด    29 ธ.ค. 2519  เป็นลูกชายคนโต ของอาจารย์ อรรคเดช กฤษณะดิล
 และอาจารย์ รวย สิตา กฤษณะดิลก
                การศึกษา       ร.ร. มงฟอรต์ วิทยาลัย
                                  ร.ร. ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
                                  สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
                การทำงาน   รองผู้จัดการตลาดสดบ้านท่อ
                งานอดิเรก   สะสมพระเครื่อง และเกมส์ อินเตอร์เนต์
                การศึกษาสมาธิจิต    เมื่ออายุ 12 ขวบ


อ. อรรคเดช กฤษณะดิลก บิดาคุณเก่ง
อ.รวยสิตา  กฤษณะดิลก  มารดาคุณเก่ง

คุณเก่ง ในวัยเด็กรูปถ่ายตอน 4 ขวบ อยู่อนุบาลดรุณนิมิตรคุณเก่ง กับ คุณแม่ อ.รวยสิตา  กฤษณะดิลก
คุณ เก่ง ปัจจุบันช่วยงานบริษัทพุทธศิลป์ไทยล้านาจำกัด
และงานสถาบันอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทย แผนกตรวจสอบ พลานุภาพพระเครื่อง