อาจารย์ของ เก่ง กำแพง


อาจารย์ ต่างประเทศของคุณเก่ง
                    อาจารย์ เจมส์ เข้ามาเมืองไทย เมื่อ 20 ปีก่อน  เขามีความสนใจ เรื่องพระสมเด็จ และพระเบญจภาคี จึงมาเข้าพบอาจารย์ อรรคเดช และขอศึกษาพระเบญจภาคี นั้นเป็นชาวต่างชาติคนแรก ที่เรียน พระเบญจภาคี  ก็มีความสนิทสนมกับอาจารย์ อรรคเดช ชนิดถ้าเห็นอาจารย์ เจมส์ ก็เห็นอาจารย์ อรรคเดช ด้วย  เพราะอาจารย์ อรรคเดช  ได้มีข้อตกลงกันว่า ให้อาจารย์ อรรคเดช สอนเรื่องพระเบญจภาคี ส่วนอาจารย์เจมส์สอนเรื่องการพูดภาษาอังกฤษให้อาจารย์อรรคเดช   ทั้งสองได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเป็นเวลา 10 ปี จนอาจารย์ อรรคเดช เขียนตำราค้นคว้าเรื่องพระเครื่องเพื่อนำเสนอ  เรื่องศาสตราจารย์ กิตติมศักดิ์ จากประเทศฟิลิปปินส์ จนในที่สุดกระทรงศึกษาประเทศฟิลิปปีนส์ ได้อนุมัติ มอบตำแหน่งศาสตราจารย์ กิตติมศักดิ์ ให้ ตามคำนิยมที่แปลได้ความว่าท่านไม่เพียงให้ความรู้เรื่องพระเครื่องให้คนในประเทศแล้วท่านยังให้ความรู้กับชาวต่างประเทศอีกด้วย   ได้รับเมื่อปี 2536 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประเทศฟิลลิปปีนส์( ดร. เปโด) ได้นำใบ Professor (แปลว่า ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์  )ด้วยตัวเอง มอบให้อาจารย์อรรคเดช ที่โรงแรม เพชรงามจังหวัดเชียงใหม่   โดยมีส.ส.เจริญ เชาว์ประยูร ร่วมงานด้วย                 อาจารย์ เจมส์  ศึกษาพระเครื่องได้ เร็วกว่าที่คิดไว้ เพราะอาจารย์ เจมส์ มีตาที่สาม  ทราบว่าพระองค์นี้มีความแรงระดับไหน ? เป็นคนแรกของโลก ที่กำหนดความแรงของพระเป็นระดับ  ระดับ ที่  SV    ระดับ V    ระดับ 1+ ระดับ 1 ระดับ 2 เป็นไทร์แมตชีน (sense past ) สามารถย้อนอดีตได้ รู้ว่าพระองค์ ที่สัมผัสอยู่นั้นสร้างในสมัยไหน? ใช้ในด้านไหน ? ปัจจุบัน ได้แต่งงานกับภรรยาคนไทย ซื้อบ้านอยู่ที่  หมู่บ้านทิพย์ภมร จังหวัดเชียงใหม่ ทำงานด้านอินเตอร์เน็ท  งานอดิเรกสะสมพระเครื่อง
     เกี่ยวกับอาจารย์ เจมส์ สามารถเขียนภาพที่เห็นในมิติได้ว่า พระสมเด็จสร้างที่ไหน ? จารย์ เจมส์ ได้ให้คำจำกัดความว่า พระสมเด็จ สร้างออกมาจากสามแหล่ง ใหญ่ ตามภาพสะเก็ด ของอาจารย์ เจมส์  วัดอินทร์ ( Big Buddha stand up )เจดีย์ใหญ่วัดระฆัง ( Big pagoda) ศาลาแดง (Red wood house  ) หลังจากที่ท่านหลับตา เพียง 5 นาทีท่านก็จะทราบทันทีว่าพระนี้สร้างและบรรจุที่ไหน พระเก๊ พระเซียน หลุดหมด นี่คือคนคุณภาพชี้ทางไปสู่พระแท้ อีกคนหนึ่งที่วงการเซียนกลัวมากหลังจากขายพระเก๊ แล้วให้อาจารย์เจมส์เช็ค  เพราะพระเซียน ราคาแพงกว่าพระแท้ เป็น /สิบเท่า/ร้อยเท่าแต่ไม่มีแรง อันนี้น่าคิด ?


อาจารย์ เจมส์ ขณะเช็คพระกับคุณ สุวิทย์ ปลอดภัย สมาชิกสถาบันฯ ที่บ้านทิพย์ภมร เชียงใหม่คุณเก่ง  ช่วย อาจารย์เจมส์ ในการบรรยายเรื่องพระเครื่องและพลานุภาพที่โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเต็ล 
 จังหวัดนครราชสีมา 27-28 ตุลาคม 2551อาจารย์สุรสิทธิ์ เป็นผู้หนึ่งที่ประสิทธิประสาทวิชาให้คุณเก่งพูดว่าเก่งเป็นส่วนหนึ่งพระที่เกี่ยวโยงกับ
ท้าวเวชสุวรรณ เพราะอาจารย์ ท่านเป็นผู้หนึ่งในการสอนเรื่องการนั่งสมาธิและการฝึกใช้ตาที่ สาม 
 ให้คุณ เก่ง กำแพง